Darbuotojai

Atnaujinta: 2023 rugsėjo 06

2020mok

 

 Vilija Vaserytė-Vyšniauskienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Jūratė Jurkuvienė
Lietuvių kalbos vyr.  mokytoja
 Juneta Kubilienė
Biologijos mokytoja metodininkė
 Edita Daniuvienė
Profesijos mokytoja
 Lina Selenienė
Istorijos mokytoja metodininkė
 Stasė Dapšauskienė
Matematikos vyr. mokytoja
 Marius Girdžiūnas
Fizikos, informatikos vyr. mokytojas
 Monika Vizgaudienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 Robertas Mažrimas
Kūno kultūros vyr. mokytojas  
  Aloyzas Jasmontas
Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 Virginijus Kumpys
 Vyr. profesijos mokytojas
  Petras Jurkus
 Vyr. profesijos mokytojas
  Alvydas Vyšniauskas
 Profesijos mokytojas
 Dovilė Meškauskienė
Profesijos mokytoja
 Gintarė Sakalauskienė
 Profesijos mokytoja
 Birutė Strielaitė
 Profesijos mokytoja
 Eligijus Šukys
 Vairavimo instruktorius
 Vaidas Minelga
 Profesijos mokytojas
 Birutė Sragauskienė
 Profesijos mokytoja
 Jadvyga Odinienė
 Tikybos mokytojas
 Artūras Vainoras
 Profesijos mokytojas

 

 

Darbo pasiūlymai

LOGO