Darbuotojai

Atnaujinta: 2022 sausio 28

2020mok

 

  Vilija Vaserytė-Vyšniauskienė
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
  Jūratė Jurkuvienė
Lietuvių kalbos vyr.  mokytoja
  Juneta Kubilienė
Biologijos mokytoja metodininkė
  Daiva Kuskienė
Profesijos mokytoja
 Lina Selenienė
Istorijos mokytoja metodininkė
  Stasė Dapšauskienė
Matematikos vyr. mokytoja
  Marius Girdžiūnas
Fizikos, informatikos vyr. mokytojas
  Monika Vizgaudienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė
  Robertas Mažrimas
Kūno kultūros vyr. mokytojas  
  Aloyzas Jasmontas
Kūno kultūros mokytojas metodininkas
 Virginijus Kumpys
Vyr. profesijos mokytojas
  Petras Jurkus
Vyr. profesijos mokytojas
  Alvydas Vyšniauskas
Profesijos mokytojas
 Loreta Sabutienė
Profesijos mokytoja
 Gintarė Sakalauskienė
Profesijos mokytoja
 Birutė Strielaitė
Profesijos mokytoja
 Eligijus Šukys
Vairavimo instruktorius
Vytautas Alonderis
Ūkvedys
Birutė Sragauskienė
Profesijos mokytoja
Sigitas Žilys
Tikybos mokytojas
Artūras Vainoras
Profesijos mokytojas

 

 

Darbo pasiūlymai

LOGO