Atnaujinta: 2024 sausio 04

ErazmusLogotipas1

Projekto Nr. 2023-1-LT01- KA122-VET000134282 (Italija, Milanas) 
                   Sėkmingai įgyvendinti išsikeltus tikslus, susijusius su rajono jaunimo kvalifikacijos kėlimu ir bendrųjų, kultūrinių kompetencijų lavinimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, mokyklos įsiliejimu į tarptautinę bendruomenę, būtina įgyvendinti tarptautinius mobilumo projektus.
 
 Projekto tikslai: 
1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, polinkį į naujoves ir verslumą. 
2.Ugdyti mokinių kompetencijas tvarumo ir aplinkosaugos srityse. 
3. Pasisėmus gerosios patirties sąmoningai kurti ir palaikyti palankų socialinį emocinį mikroklimatą mokykloje.
 4. Vykdant pasiruošimo veiklas, tobulinti dalyvių skaitmeninius gebėjimus. 
 
Veiklos: 10 trumpalaikių mokinių mobilumų Italijos įmonėse. 6 mokyklos darbuotojų darbo stebėjimo vizitai Italijos profesinio mokymo įstaigose. 
 
Atnaujinta: 2024 balandžio 04

PROJEKTAS

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS SKUODO AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOJE

Nr. 10-002-T-0003

Nextgeneu

 Projekto tikslas – sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje.
Projektu sprendžiamos problemos: Siekiant didinti profesinio mokymo patrauklumą ir jo atitiktį darbo rinkos poreikiams, plečiant profesinių kompetencijų įgijimo galimybes, sudaromos sąlygos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rinktis ir dalyvauti profesinio mokymo programų modulių veikloje.
Suplanuotos veiklos:
• 10 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių mokymas pagal modulį „Moterų plaukų kirpimas ir dažymas“;
• 8 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinių mokymas pagal modulį „Transporto priemonės važiuoklės techninės priežiūros remontas“.
Planuojama, kad įgyvendinamus modulius – „Moterų plaukų kirpimas ir dažymas“, „Transporto priemonės važiuoklės techninės priežiūros remontas“ – baigs 18 mokinių.

Projektas finansuojamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

 NKL

 

Projekto trukmė – 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto suma – 19561,0 Eur

Atnaujinta: 2023 vasario 14

Projektas „Profesinis tobulėjimas“

ErazmusLogotipas1

Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000078504 (Italija, Roma)

Projekto tikslai:
1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, polinkį į naujoves ir verslumą.
2. Ugdyti mokinių kompetencijas tvarumo ir aplinkosaugos srityse.
3. Pasisėmus gerosios patirties sąmoningai kurti ir palaikyti palankų socialinį emocinį mikroklimatą mokykloje.
4. Vykdant pasiruošimo veiklas, tobulinti dalyvių skaitmeninius gebėjimus.

Projekto metu numatomos dvi veiklos - trumpalaikis mokinių vizitas praktikai atlikti Italijos įmonėse bei mokyklos darbuotojų darbo stebėjimo vizitas Italijos profesinio mokymo įstaigose.

 

Atnaujinta: 2023 vasario 03

        esfa logo 

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla dalyvauja projekte "Karjeros specialistų tinklo vystymas" Nr. 10-008-P-0001.
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Atnaujinta: 2022 liepos 08

ErazmusLogotipas1

Projektas „Patirties sėmimasis iš Portugalijos meistrų“

Projekto NR. 2020-1-LT01-KA102-077726

Atnaujinta: 2020 sausio 28

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
Projekto  NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0034

Atnaujinta: 2021 liepos 26

Projekto  NR. 08.6.-ESFA-T-927-01-0074 PAGAL PRIEMONĘ ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2021 sausio 14

Projekto    NR. 2019-1-LT01-KA102-060278 (AUSTRIJA, VIENA)

Atnaujinta: 2021 sausio 14

Baigėsi 4 savaičių (2019.03.03 - 2019.03.30) profesinė praktika Milane (Italija) pagal Erasmus+ programą.

Skaityti daugiau

Darbo pasiūlymai

LOGO