Atnaujinta: 2023 rugpjūčio 28

PROJEKTAS

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS SKUODO AMATŲ IR PASLAUGŲ MOKYKLOJE

Nextgeneu

 

Projekto tikslas - sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje.

 

Projekto trukmė – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugsėjo 30 d.

Projekto suma – 31947,61 Eur

Atnaujinta: 2023 vasario 14

Projektas „Profesinis tobulėjimas“

ErazmusLogotipas1

Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000078504 (Italija, Roma)

Projekto tikslai:
1. Skatinti mokinių kūrybiškumą, polinkį į naujoves ir verslumą.
2. Ugdyti mokinių kompetencijas tvarumo ir aplinkosaugos srityse.
3. Pasisėmus gerosios patirties sąmoningai kurti ir palaikyti palankų socialinį emocinį mikroklimatą mokykloje.
4. Vykdant pasiruošimo veiklas, tobulinti dalyvių skaitmeninius gebėjimus.

Projekto metu numatomos dvi veiklos - trumpalaikis mokinių vizitas praktikai atlikti Italijos įmonėse bei mokyklos darbuotojų darbo stebėjimo vizitas Italijos profesinio mokymo įstaigose.

 

Atnaujinta: 2023 vasario 03

        esfa logo 

Skuodo amatų ir paslaugų mokykla dalyvauja projekte "Karjeros specialistų tinklo vystymas" Nr. 10-008-P-0001.
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.
Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Atnaujinta: 2022 liepos 08

ErazmusLogotipas1

Projektas „Patirties sėmimasis iš Portugalijos meistrų“

Projekto NR. 2020-1-LT01-KA102-077726

Atnaujinta: 2020 sausio 28

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
Projekto  NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0034

Atnaujinta: 2021 liepos 26

Projekto  NR. 08.6.-ESFA-T-927-01-0074 PAGAL PRIEMONĘ ,,SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2021 sausio 14

Projekto    NR. 2019-1-LT01-KA102-060278 (AUSTRIJA, VIENA)

Atnaujinta: 2021 sausio 14

Baigėsi 4 savaičių (2019.03.03 - 2019.03.30) profesinė praktika Milane (Italija) pagal Erasmus+ programą.

Skaityti daugiau
Atnaujinta: 2017 vasario 21

Projekto tikslas - siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Darbo pasiūlymai

LOGO