Informacija mokiniams ir jų tėvams

Atnaujinta: 2023 vasario 22

Vaiko gerovės komisija
Vilija Vaserytė –Vyšniauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkas;
Monika Vizgaudienė – anglų kalbos mokytoja, vaiko gerovės komisijos sekretorė;
Nariai:
Stasė Dapšauskienė – matematikos mokytoja;
Petras Jurkus – profesijos mokytojas;
Vaida Malonienė – tėvų atstovas.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m.

Darbo pasiūlymai

LOGO