Darbo užmokestis

Atnaujinta: 2018 spalio 29
 
Darbo užmokestis

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais

neatskaičius mokesčius 2018m III ketvirtis

Pareigybių
pavadinimas                        
 
Darbuotojų
skaičius
2018 m. III ketvirčio
vidutinis darbo užm. €
     
 
         
 
 Direktorius  1  1268    
 Direktoriaus 
pavaduotojai
 1  1208     
 Padalinio vadovai, specialistai
 2  721    
 Mokytojai  13  958    
 Kvalifikuoti darbuotojai  4  464    
 Nekvalifikuoti darbuotojai  10  400