Tai aktualu

  Reklama 2024

VIZIJA

Moderni profesinė mokykla, teikianti pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, prisitaikanti
prie vis kintančios modernėjančios visuomenės ir nuolat besirūpinanti tuo, kas reikalinga mokiniui.
• Mokykla, kurioje pagrindinė vertybė - mokinys.
• Mokykla, kurioje kokybė planuojama.
• Kiekvieno mokytojo veiklos kokybė - visos mokyklos kokybė, prestižas, išlikimo
garantas.
• Ugdytojai - aktyvūs, diegiantys naujoves, bendradarbiaujantys metodinėje ir kultūrinėje
veikloje ir už jos ribų.
• Mokykloje sukurtos sąlygos efektyviam ugdymo procesui sveikoje, saugioje ir estetiškoje
aplinkoje bei ugdymo reikalavimus atitinkančioje mokymo bazėje.
 
 
MISIJA
 
Mokykla yra ta institucija:
• kurioje sudaromos sąlygos visiems sugebantiems įgyti šiuolaikinį mokslo ir technologijų
lygį atitinkantį bendrąjį ir profesinį išsilavinimą;
• kurioje ugdoma visapusiška asmenybė;
• kurioje organizuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas,
atitinkantis darbo rinkos pokyčius;
• kurioje siekiama tenkinti aukščiausius kokybės reikalavimus.
 
 

 

 Skuodo amatų ir paslaugų mokyklai jau 20 metų

 

 Sp5

zenklas 2015 04 13

Projektas „Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos infrastruktūros plėtra“

Projektas „Įgyk praktinių įgūdžių ir kurk savo ateitį“

 

Darbo pasiūlymai

LOGO