DAŽYTOJO–TINKUOTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Išsilavinimas nereglamentuojamas

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas) kviečiame įgyti specialybę ir mokytis socialinių įgūdžių ugdymo programoje:

• Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – 3 metų mokymosi trukmė.
• Programos kodas: P20073201
• Programos kreditai: 60

Programos paskirtis. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.


Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.

 

Darbo pasiūlymai

LOGO