Technikos priežiūros verslo darbuotojas

Po 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 3 metai. Programos kodas M43073203.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa skirta rengti technikos priežiūros verslo darbuotojus, gebančius organizuoti mašinų techninės priežiūros ir taisymo paslaugų teikimą, atlikti mašinų techninę priežiūrą, remontuoti mašinų detales, taisyti mašinas.

Siekiant šių tikslų būsimieji technikos priežiūros verslo darbuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijos, elektrotechnikos, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, techninės braižybos, techninių matavimų, mašinų serviso įrangos ir eksploatacinių medžiagų, automobilių, traktorių, gamybos priemonių inventoriaus techninės priežiūros ir remonto, traktorių ir automobilių valdymo, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo kompiuteriu, darbo teisės, aplinkosaugos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokomuosiuose ūkiuose, bendrovėse, žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėse, remonto bei serviso įmonėse, privačiuose ūkiuose. Praktinio mokymo trukmė - 48 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto atlikimo gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinės profesijos studijų krypties programas.
Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.

Kvalifikacijos aprašas

Technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti technikos priežiūros verslo darbuotoju.
Asmuo, įgijęs technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti organizuoti darbo vietą, priimti užsakymą paslaugai atlikti, parinkti žemės ūkio mašinoms eksploatacines medžiagas, medžiagas ir jas apdirbti, atlikti žemės ūkio mašinų, jų agregatų techninės priežiūros operacijas, nustatyti jų gedimus naudojantis techninio serviso įranga ir juos šalinti, remontuoti detales šaltkalvio, kalvio, suvirinimo ir mechaninio apdirbimo būdais, paruošti žemės ūkio mašinas laikymui, vairuoti (B,C1 kategorijų automobilius ir TR1, TR2, SZ kategorijų traktorius) transporto priemones, skaityti darbo brėžinius; žinoti automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijas, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo apskaitos pagrindus, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimus; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su aplinkiniais, domėtis technika, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Norintiems siekti technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję technikos priežiūros verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti technikos priežiūros verslo darbuotojais įvairiose kaimo verslo įmonėse, akcinėse bendrovėse, taip pat gali kurti individualią verslo įmonę.