Kirpėjas

Po 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 3 metai. Programos kodas M43101201.

Po 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 1 metai. Programos kodas M44101201.

Mokymas jau turintiems kvalifikaciją (gali turėti aukštajį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją).

Mokymosi trukmė - 1 metai. Programos kodas T431101201. 

 

Mokymo programa skirta rengti kirpėjus, gebančius atlikti plaukų priežiūros paslaugas: kirpti įvairaus amžiaus vyrus, moteris ir vaikus, dažyti plaukus, atlikti cheminius šukavimus, galvos masažą.
Siekiant šių tikslų būsimieji kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi biologijos ir medicinos, moterų, vaikų ir vyrų kirpimo, įvairių šukuosenų, specialiojo piešimo pagrindų, šukuosenų modeliavimo, plaukų sušukavimo, dažymo, garbanojimo, gaminių iš plaukų komponavimo ir jų pritaikymo, naudotis kirpyklų darbo įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais ir apskaitos, sanitarijos ir higienos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinete, kirpyklose ir grožio salonuose. Praktinio mokymo trukmė - 47,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami plaukų kirpimo, cheminio šukavimo, plaukų dažymo, galvos masažo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama kirpėjo kvalifikacija.
Baigus kirpėjo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.
Kirpėjo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti paruošti darbo vietą ir planuoti darbo laiką, saugiai valyti ir sterilizuoti įrankius, įrengimus bei kitas darbo priemones, atlikti klientų aptarnavimo paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, parinkti ir paruošti naudojimui kosmetines priemones, cheminius preparatus bei plaukų dažus, plauti ir masažuoti galvą, kirpti bei skusti plaukus, barzdą, ūsus, šukuoti ir dažyti plaukus (atlikti cheminius garbanojimus), gaminti pastižo gaminius ir taikyti šukuosenų modeliavime, naudoti cheminius preparatus, kosmetikos priemones, plaukų priežiūros įrankiais ir prietaisais
- žinoti plaukų struktūrą bei prižiūrėti plaukus, chemines medžiagas bei jų sudėtį, masažų rūšis, kirpimui naudojamas priemones ir įrankius, stilius
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais
Kirpėjo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal kirpėjo mokymo programą.
Norintiems siekti kirpėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję kirpėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kirpėjais privačiose kirpyklose, grožio salonuose bei užsiimti individualia veikla.