Kaimo turizmo organizatorius

Po 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 3 metai. Programos kodas M43101501.

Mokymo programa skirta rengti kaimo turizmo darbuotojus, gebančius organizuoti kaimo turizmo veiklą, tinkamai paruošti ir prižiūrėti patalpas, priimti ir apgyvendinti svečius, vesti apskaitą ir kt.
Siekiant šių tikslų būsimieji kaimo turizmo darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apgyvendinimo paslaugų ir kaimo turizmo veiklos organizavimo, paslaugų rinkodaros ir vadybos pagrindų, apskaitos vedimo pagrindų, dirbti su technologiniais įrengimais, paruošti aplinką, patalpas ir kambarius ir teikti apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimų, etnokultūros ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo laboratorijose, apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kaimo turizmo. Praktinio mokymo trukmė - 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami svečių aptarnavimo, technologijų naudojimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus kaimo turizmo darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.
Kaimo turizmo darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Kvalifikacijos aprašas
Kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kaimo turizmo darbuotoju.
Asmuo, įgijęs kaimo turizmo darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai priimti ir apgyvendinti svečius, teikti maitinimo paslaugas, organizuoti laisvalaikio užsiėmimus, tvarkyti kambarius, sodybą ir jos aplinką, organizuoti renginius, panaudoti liaudies tradicijas ir amatus, teikti pirmąją medicinos pagalbą, vadovautis higienos normų ir saugos reikalavimais, atsakingai vesti apskaitą, naudotis informacinėmis technologijomis; žinoti kaimo turizmo teisės aktų reikalavimus, apskaitos ir verslo organizavimo pagrindus, etiketo taisykles, produktų laikymo ir maisto ruošos reikalavimus bei receptus, lietuvių liaudies papročius ir tradicijas, kaimo turizmo sodybų įrengimą, poilsio organizavimo būdus, ,higienos normų ir saugos reikalavimus; mokėti svetingai priimti ir aptarnauti svečius, dirbti su įrengimais ir prietaisais, organizuoti veiklą ir savo darbą.

Norintiems siekti kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacijos galima turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję kaimo turizmo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti samdomais darbuotojais kaimo turizmo aptarnavimo sferoje bei įkurti nuosavą kaimo turizmo verslą.
Mokymo programa skirta rengti kaimo turizmo darbuotojus, gebančius organizuoti kaimo turizmo veiklą, tinkamai paruošti ir prižiūrėti patalpas, priimti ir apgyvendinti svečius, vesti apskaitą ir kt.
Siekiant šių tikslų būsimieji kaimo turizmo darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apgyvendinimo paslaugų ir kaimo turizmo veiklos organizavimo, paslaugų rinkodaros ir vadybos pagrindų, apskaitos vedimo pagrindų, dirbti su technologiniais įrengimais, paruošti aplinką, patalpas ir kambarius ir teikti apgyvendinimo, maitinimo ir poilsio paslaugas, darbo saugos ir higienos normų reikalavimų, etnokultūros ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo laboratorijose, apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kaimo turizmo. Praktinio mokymo trukmė - 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami svečių aptarnavimo, technologijų naudojimo, darbo organizavimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus kaimo turizmo darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo paslaugų asmenims studijų krypties programas.
Kaimo turizmo darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Kvalifikacijos aprašas
Kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti kaimo turizmo darbuotoju.
Asmuo, įgijęs kaimo turizmo darbuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai priimti ir apgyvendinti svečius, teikti maitinimo paslaugas, organizuoti laisvalaikio užsiėmimus, tvarkyti kambarius, sodybą ir jos aplinką, organizuoti renginius, panaudoti liaudies tradicijas ir amatus, teikti pirmąją medicinos pagalbą, vadovautis higienos normų ir saugos reikalavimais, atsakingai vesti apskaitą, naudotis informacinėmis technologijomis; žinoti kaimo turizmo teisės aktų reikalavimus, apskaitos ir verslo organizavimo pagrindus, etiketo taisykles, produktų laikymo ir maisto ruošos reikalavimus bei receptus, lietuvių liaudies papročius ir tradicijas, kaimo turizmo sodybų įrengimą, poilsio organizavimo būdus, ,higienos normų ir saugos reikalavimus; mokėti svetingai priimti ir aptarnauti svečius, dirbti su įrengimais ir prietaisais, organizuoti veiklą ir savo darbą.

Norintiems siekti kaimo turizmo darbuotojo kvalifikacijos galima turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję kaimo turizmo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti samdomais darbuotojais kaimo turizmo aptarnavimo sferoje bei įkurti nuosavą kaimo turizmo verslą.