Apdailninkas (statybininkas)

Po 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 3 metai. Programos kodas M43073202

Po 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą).

Mokymosi trukmė - 1 metai. Programos kodas M44073204.

Mokymas jau turintiems kvalifikaciją (gali turėti aukštajį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją).

Mokymosi trukmė - 1 metai. Programos kodas T43073203.

Mokymo programa skirta rengti apdailininkus, gebančius atlikti bendruosius statybos darbus, apšiltinti ir tinkuoti pastatą, atlikti pastato apdailą plytelėmis, dažyti pastato išorės ir vidaus paviršių ir klijuoti apmušalus, tvirtinti apdailos plokštes ir tiesinius elementus.
Siekiant šių tikslų būsimieji apdailininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pastatų konstrukcijos ir bendrosios statybos technologijos, dažymo, tapetavimo, tinkavimo ir plytelių klojimo darbų, žaliavų savybių ir taikymo, statybos braižybos ir brėžinių skaitymo, statybos normų ir taisyklių reikalavimų, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, medžiagų paviršiaus paruošimo apdailos operacijoms, dažytų, tapetuotų, tinkuotų ir padengtų plytelėmis paviršių remonto, darbų kokybės vertinimo, informacinių technologijų, darbų saugos ir sveikatos, , ekonomikos, verslo ir darbo santykių teisinių pagrindų, ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų (centrų) dirbtuvėse, pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse. Praktinio mokymo trukmė - 52 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami pastato apšiltinimo, tinkavimo, apdailos, dažymo darbų ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama apdailininko kvalifikacija.
Baigus apdailininko (statybininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo architektūros ir statybos studijų krypties programas.
Apdailininko (statybininko) mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Kvalifikacijos aprašas
Asmuo, įgijęs apdailininko kvalifikaciją, turi:
gebėti saugiai dirbti, parinkti statybos medžiagas, montuoti palypėjimo įrangą, mūryti nesudėtingas konstrukcijas, apdirbti medieną rankiniais įrankiais, įrengti betoninį pagrindą, skaityti darbo brėžinius, apšiltinti pastatą termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuoti rankiniu ir mechanizuotu būdu, kloti plyteles ant horizontalių ir vertikalių paviršių, dažyti rankiniu ir mechanizuotu būdu, klijuoti apmušalus, tvirtinti gipso kartono plokštes, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, naudojimosi specialiaisiais darbo įrankiais taisykles, statybos medžiagų asortimentą ir ypatybes, darbo kokybės vertinimo kriterijus mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir užsakovais
Apdailininko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal apdailininko (statybininko) mokymo programą.
Norintiems siekti apdailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję apdailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti apdailininkais pastatų statybos ir remonto darbus vykdančiose įmonėse ar kurti savo verslo įmonę. Įgiję darbo patirties, gali vadovauti statybininkų grupės darbui.